Algemene Voorwaarden

1. Voorwaarden rond locatie

 

- De locatie waar het feest doorgaat, moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de mobiele wagen. Dit betekent, een doorgang van 4m breedte en een hoogte van 2m80.

 

- De locatie moet een vlakke en stabiele bodem hebben. De plaats waar de wagen geparkeerd moet worden, mag niet hellend zijn.

 

- Indien de mobiele wagen op de openbare weg moet opgesteld worden, dan is het de klant die de nodige documenten aanvraagt bij de locale gemeente en aan ons kan voorleggen. Alsook zorgt de klant voor de nodige signalisatie.

 

- Er dient steeds een elektriciteitsvoorziening aanwezig te zijn van 16A 230V. Een gewoon stopcontact.

 

- Wij komen ruim voldoende op tijd aan op de locatie, teneinde de nodige voorbereidingen te treffen.

 

- Alle kosten inzake locatie, signalisatie, elektriciteit zijn voor de rekening van de klant.

 

- Er wordt met forfaitaire prijs voor onze vaste kosten gewerkt. Deze kost bedraagt steeds 50 euro, ongeacht het aantal gasten.

 

In de forfait zijn volgende zaken inbegrepen: (frietbakjes,snackschaaltjes,vorken,servetten,gas,frituurvet,transportkosten tot 50km)

 

- Transportkosten waarbij we ter plaatse komen met de mobiele wagen:

* Tot 50km (heen en terug) -> in forfait inbegrepen

* Vanaf 50km (heen en terug) -> 0.60 cent/km

 

 

2. Voorwaarden rond voeding

 

- De gekozen formule, kan tot maximum 2 weken voor het feest gewijzigd worden.

 

- De artikelen worden niet verpakt, en worden ter plaatse geconsumeerd.

 

- De genodigden komen tot aan de mobiele wagen hun bestelling ophalen, wij bedienen niet aan tafel.

 

- Snacks kunnen niet gevraagd worden als aperitiefhapjes

 

- Alle niet verbruikte producten blijven eigendom van Diner on wheels.

 

- Bij een afname van minder dan 350 Euro (excl BTW) aan voeding is er een aanpassing van de vaste kost tot het bedrag van 350 € bereikt wordt.

zolang de coronamaatregel van max 50 personen van tel is hoeft slecht een afname van 300 Euro (excl btw)

 

 

- Alle prijzen op de site zijn exculsief van BTW (12%).3. Voorwaarden ivm betaling

 

- Na reservering en bevestiging, dient men een voorschot te betalen van 50% van de totaal prijs dmv een voorschotfactuur, bij deze is de reservering dan ook definitief.

Zolang het voorschot niet betaald is kunnen we de gevraagde datum niet garanderen.

 

- Het resterende saldo moet ten laatste 7 dagen voor de festiviteit betaald zijn.

 

- 1 week voor effectieve feestdatum, nemen wij contact op met klant om het definitieve aantal personen te bevestigen. Dit aantal is de basis waarop de berekening zal gebeuren voor de factuur.

 

4. Voorwaarden inzake annulering

 

– Bij annulering tot 30 kalenderdagen voor datum van het evenement wordt 50% van het voorschot niet terugbetaald.

 

– Bij annulering na 30 kalenderdagen voor datum van het evenement wordt het voorschot niet terugbetaald.

 

5. Voorwaarden  van allerlei aard

 

- Indien Diner on wheels niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, kan er geen enkele betrokken partij een schadevergoeding eisen.

 

- Reservaties zijn definitief na bevestiging via mail en/of telefoon én na betaling van het voorschot.

 

- Wanneer 'Diner on wheels'  niet kan aanwezig zijn op een feest door het gevolg van overmacht, weersomstandigheden, technische problemen, gezondheidsproblemen, ... dan kunnen de opdrachtgevers geen enkele schadevergoeding eisen.

 

- 'Diner on wheels' kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zwerfvuil, door het nuttigen van hun producten.

 

- Schade aan de mobiele wagen aangericht door derden tijdens het uitvoeren van een opdracht, zal verhaald worden op de betrokken persoon of instelling.

 

– De opdrachtgever(s) waarbij de mobiele wagen wordt opgezet, verklaren zich akkoord met alle voorwaarden die hier beschreven staan.

 

– De gasten krijgen allen een polsbandje met onze naam, deze moet worden getoond bij het afhalen van de te nuttigen producten.

 

Frietjes

 

American Burgers

 

Pasta